Wednesday, March 21, 2007

505


bez sensu
l: komentodemnie
p: abc123

3 Comments:

Blogger komentodemnie said...

to uwaga ogolna - o zyciu, a nie o zespole szymka.

3/21/2007 4:03 PM  
Blogger komentodemnie said...

hady:


o jaaaa! last believer!!

piona

3/28/2007 11:58 PM  
Blogger helsinki said...

szymek do metaliki!!!

6/09/2007 9:20 AM  

Post a Comment

<< Home